Fiske i Närsån, Närsholmen och runt kusterna

Området kring Närsån erbjuder vacker natur och ett rikt fågelliv. Även under vattenytan kan artrikedomen vara häpnadsväckande.

Närsån är bland dom artrikaste områdena i Sverige, fisk, fågel och natur! Utöver vanliga fiskarter som abborre, gädda och mört förekommer även sarv, sutare, id och ibland även silverruda i ån. Denna variation av arter inbjuder till ett spännande fiske!

Nedre delen av Närsån, en sträcka av 3 km, är upplåten för fiske mot att man löser fiskekort. Giltigt fiskekort ska finnas till hands under hela fisketuren för att vid tillsyn kunna uppvisas.

Fisket runt Gotland kretsar mycket kring det populära kustfisket efter havsöring. Fiske med vadarbyxor och spinnspö eller flugspö lockar årligen mängder av sportfiskare från både Sverige och andra länder till Gotland.
Havsöringen är en stridbar och ibland svårlurad fisk som simmar runt kusten stora delar av året. Våren är den populäraste tiden, men det går att fiska havsöring även under andra perioder.
Tack vare det fria handredskapsfisket i Östersjön är det fritt fram för vem som helst att fiska längs Gotlandskusten. Men det finns givetvis regler och lagar att rätta sig efter. Dels finns det fredade zoner där fisket är förbjudet under vissa perioder av året, dels finns det minimimått, maximimått och uttagsbegränsningar för olika arter.

Trevlig fisketur.

Priser för fiskekort:

Dygnskort: 50 SEK

Veckokort familj: 100 SEK

Årskort: 300 SEK

Barn under 15 år fiskar gratis i sällskap med betalande vuxen.

Det går bra att betala sitt fiskekort via länk ”Fiskekort.se”       https://www.fiskekort.se/fiskevardsomrade/narsan/

Ange namn och fiskekortstyp.

Betalningsbeviset gäller som fiskekort

Fiskeregler

Endast spöfiske tillåtet. Ett spö per person!                                  Fiske med nät ,mjärdar, ryssjor eller andra mängdfångande redskap är förbjudet.

Fiskekortet är personligt och allt fiske utan giltigt fiskekort räknas som olovligt fiske.

Alla gäddor och alla öringar skall återutsättas, året runt.

1/3-31/5 ska alla abborrar släppas tillbaka. Övrig tid gäller ett maxuttag på 3 abborrar under 40cm per fiskare och dygn.

Vid vägning av en fångad fisk, använd en våt påse, till exempel en vågsäck eller plastpåse.

Bilkörning får ske endast på upplåtna vägar. Respektera förbudsskyltar.

Visa hänsyn till markägare och jordbrukare. Privata tomter får ej beträdas, undantaget är Gangvidefarm.

Visa respekt för djur och natur och lämna fiskeplatsen i städat skick. Förbrukade fiskeredskap och annat skräp som hamnar på marken ska plockas upp. Håll rent och snyggt så bidrar du till att alla får en trevlig upplevelse!

Trevlig fisketur!