Gangvide Farm

COVID-19 | Coronavirus
Bokningsregler

Bakgrund

Pga. Corona-föreskrifter kommer Gangvidefarm att vidta följande åtgärder för att hålla de regler och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger, så att besökaren får en så trygg vistelse som möjligt.

Allmänt om platsen

Gangvide Farm är en stor gård/anläggning med flera stora lagerbyggnader på sammanlagt 1500 kvm och stora utomhus ytor. Det är gott om utrymme för besökare och gör det lätt att hålla avstånd, Det finns ca 100 bäddar i olika stugor/rum.

På Gangvidefarm finns 13 publika toaletter med handfat och handsprit. Det finns 11 publika duschar.

Frukostbuffé

Serveras i vår reception där vi försöker vi säkerställa avstånd med sittplatser utomhus.

Handledning/styrning

Vid grupparrangemang, företag/skolklasser/konfirmander osv jobbar vi med en grupp åt gången för att där säkerställa vårt arbete.

Välkommen hälsar

Per & Kickan Karlsson

Bokningsregler och ansvar

Ansvarig uthyrare?
Gangvidefarm AB, När Gangvide 503, 623 48 Stånga                                                                              

Org. nr: 559233-8528                                                                                                                          

Mobil nr: 073-184 09 22


Som uthyrare och förmedlare är vi skyldiga att se till att:
• Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
• Boendet överensstämmer med beskrivning.
• Du får disponera boendet tidigast kl. 14.00 ankomstdagen. 
• Boendet disponeras till kl. 11.00 på avresedagen. (möjlighet till justering finns)

När blir min bokning bindande?
När du genomfört din bokning via oss och erlagt delbetalning om 20% av totalbeloppet, skickas bokningsbekräftelse. Resterande betalas 30 dagar före ankomst. Vid bokning vid någon av våra partners gäller deras bokningsregler.

Om det händer mig något?
I vissa fall kan du avboka fram t. o. m dagen innan avtalad ankomst mot en expeditionsavgift på 1000 kronor per bokning. Det gäller något av följande fall som inte varit kända när du bokade via oss.

a) dödsfall, sjukdom, eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c) Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning. 

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag.                                                            Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen.

Vad gäller om jag vill avboka?
Mot bakgrund för den pågående viruspandemin Covid-19, är avbokningsregler mycket generösa då Gangvidefarm vill göra det enkelt och tryggt för dig som bokar. Vid direktbokning vid Gangvidefarm maila kickan@gangvidefarm.se Där kan du avboka 7 dagar innan ankomst kostnadsfritt, om folkhälsomyndighetens råd gör gällande att genomförandet strider mot dess rekommendationer. Om du avbokar mer än 30 dagar före avtalad ankomst, återbetalar vi hela beloppet som du har förskottsbetalat. Om du avbokar mindre än 7 dagar före ankomst utan intyg men rekommendationer gör gällande att resa ej är genomförbart så behåller vi en avbeställningsavgift på 1000 kr.                                                                                                                                                                                                                             I övrigt gäller avbokningsregler via den bokningskanal du har gjort din bokning.

Vad har jag för rättigheter?
Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående så vi har en chans att rätta till det.
Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har några särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda boendet och kringaktiviteter och följa de anvisningar som gäller.                                   Mellan 22:00 och 08:00 skall hyresgästen iaktta hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit oaktsam. Då gården och dess aktiviteter är personlig egendom och i vissa fall av stort värde vädjar vi om stor försiktighet och förståelse, men bjuder gärna på lite berättelser och prova på aktiviteter.
Ni som besökare behöver också iaktta försiktighet med gårdens djur, speciellt hundägare.                        

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse och kompensation kan minska om du dröjer. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. De består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din kommun kan hjälpa dig. 

 

Välkomna!