Gangvide Farm

Bokningsregler/samhällsberedskap

Bokningsregler/samhällsberedskap!

Med hänsyn till tidigare Corona-restriktioner kommer Gangvidefarm fortsättningsvis vidta följande åtgärder för att hålla de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger, så att besökaren får en så trygg vistelse som möjligt.

Vid olycka eller sjukdom ring 1177 eller vid allvarlig olycka eller sjukdom ring 112.

Allmänt om platsen

Gangvidefarm är en stor gård/anläggning med flera stora lagerbyggnader på sammanlagt 1500 kvm och stora utomhus ytor. Det är gott om utrymme för besökare och gör det lätt att hålla avstånd, Det finns ca 100 bäddar i olika stugor/rum.

På Gangvidefarm finns 13 publika toaletter med handfat och handsprit. Det finns 11 publika duschar.

Frukostbuffé

Serveras i vår reception där vi försöker säkerställa avstånd med sittplatser utomhus.

Handledning/styrning

Vid grupparrangemang, företag/skolklasser/konfirmander m.fl.

Samlingsplats är vid karusellen.

Vi jobbar med en grupp åt gången för att där säkerställa vårt arbete.

Välkommen hälsar

Per & Kickan Karlsson

 

Bokningsregler och ansvar!

Ansvarig uthyrare?
Gangvidefarm AB, När Gangvide 503, 623 48 Stånga                                                

Org. nr: 559233-8528

Mobil nr: 073-184 09 22

Som uthyrare och förmedlare är vi skyldiga att se till att:

• Att du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
• Boendet överensstämmer med beskrivning.
• Du får disponera boendet tidigast kl. 14.00 ankomstdagen. 
• Boendet disponeras till kl. 11.00 på avresedagen. (möjlighet till justering finns)

När blir min bokning bindande?

När du genomfört din bokning via oss och erlagt delbetalning om 20% av totalbeloppet, skickas bokningsbekräftelse. Resterande betalas 30 dagar före ankomst. Vid bokning vid någon av våra partners gäller deras bokningsregler.

Vad gäller om jag vill avboka?

För dej som har bokat direkt med Gangvidefarm gäller:

Mot bakgrund av den pågående viruspandemin Covid-19, är avbokningsreglerna mycket generösa då Gangvidefarm vill göra det enkelt och tryggt för dig som bokar. Om folkhälsomyndighetens råd gör gällande att genomförandet strider mot dess rekommendationer återbetalar vi hela hyresbeloppet.

I annat fall om man avbokar 30 dagar före ankomstdatum behåller Gangvidefarm 20% av totalbeloppet (förskottsbetalningen).

Avbokar ni 14 dagar innan ankomstdatum behåller Gangvidefarm 50% av totalbeloppet och betalar tillbaka resterande del.

Avbokar ni 0-14 dagar före ankomstdatum behåller Gangvidefarm 70% av totalbeloppet och betalar tillbaka resterande del.

Avbokar ni med intyg tas en expeditionsavgift ut på 150 kr och resterande del av hyresbeloppet betalas tillbaka.

Vid övrig bokning gäller avbokningsregler via den bokningskanal där du har gjort din bokning.

Om det händer mig något?

I vissa fall kan du avboka fram t. o. m dagen innan avtalad ankomst mot en expeditionsavgift på 150 kronor per bokning. Det gäller något av följande fall som inte varit kända när du bokade via oss.

  1. a) dödsfall, sjukdom, eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
    b) Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
    c) Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag.             

Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen.

Vad har jag för rättigheter?

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående så vi har en chans att rätta till det.
Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har några särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen.

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda boendet och kringaktiviteter och följa de anvisningar som gäller. Mellan 22:00 och 08:00 skall hyresgästen iaktta hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit oaktsam. Då gården och dess aktiviteter är personlig egendom och i vissa fall av stort värde vädjar vi om stor försiktighet och förståelse, men bjuder gärna på lite berättelser och prova på aktiviteter. 
Ni som besökare behöver också iaktta försiktighet och ett föräldrar ansvar vid lek vid gårdens djur och aktiviteter/lek speciellt som hundägare.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse och kompensation kan minska om du dröjer. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. De består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din kommun kan hjälpa dig.

 Välkomna!