Fiske i Närsån och Närsholmen

Området kring Närsån erbjuder vacker natur och ett rikt fågelliv. Även under vattenytan kan artrikedomen vara

häpnadsväckande. Utöver vanliga fiskarter som abborre, gädda och mört förekommer även sarv, sutare, id och ibland

även silverruda i ån. Denna variation av arter inbjuder till ett spännande fiske!

Nedre delen av Närsån, en sträcka av 2,4km, är upplåten för fiske mot att man löser fiskekort. Giltigt fiskekort ska

finnas till hands under hela fisketuren för att vid tillsyn kunna uppvisas.

Fiskekortet är personligt och allt fiske utan giltigt fiskekort räknas som olovligt fiske.

OBS! Alla som fiskar i ån skall ha fiskekort, men du som är mantalsskriven i När eller Lau behöver inte

betala för att fiska i ån. Är du mantalsskriven i någon av socknarna får du fiskekortet gratis hos någon

av återförsäljarna mot att du kan uppvisa fast bostadsadress.

Havsöringen lekvandrar i ån på hösten och är då fredad, men uppehåller sig ibland i ån även efter och inför leken.

Därför ska alla eventuellt fångade öringar alltid återutsättas.

Priser för fiskekort:

Dygnskort: 50 SEK

Veckokort familj: 100 SEK

Årskort: 300 SEK

Barn under 15 år fiskar gratis i sällskap med betalande vuxen.

Fiskekort kan köpas på följande ställen:

Jaktia Visby, Follingboväg 78

ICA När Bodi, När Halutte 161

Gangvidefarm, När Gangvide 503

Det går även bra att betala sitt fiskekort via Swish.
Ange namn och fiskekortstyp.

Betalningsbeviset gäller som fiskekort.

Swish-nummer: 073–1840922 Kristin Karlsson skriv ”Fiskekort”

Fiskeregler

Endast spöfiske tillåtet. Fiske med nät, mjärdar, ryssjor eller andra mängdfångande redskap är förbjudet.

Alla gäddor och alla öringar skall återutsättas, året runt.

1/3-31/5 ska alla abborrar släppas tillbaka. Övrig tid gäller ett maxuttag på 3 abborrar under 40cm per

fiskare och dygn.

Vid vägning av en fångad fisk, använd en våt påse, till exempel en vågsäck eller plastpåse.

Bilkörning får ske endast på upplåtna vägar. Respektera förbudsskyltar.

Visa hänsyn till markägare och jordbrukare. Privata tomter får ej beträdas.

Visa respekt för djur och natur och lämna fiskeplatsen i städat skick. Förbrukade fiskeredskap och annat

skräp som hamnar på marken ska plockas upp. Håll rent och snyggt så bidrar du till att alla får en trevlig

upplevelse!