Fiske i Närsån, Närsholmen och runt kusterna

Området kring Närsån erbjuder vacker natur och ett rikt fågelliv. Även under vattenytan kan artrikedomen vara häpnadsväckande.

Närsån är bland dom artrikaste områdena i Sverige, fisk, fågel och natur! Utöver vanliga fiskarter som abborre, gädda och mört förekommer även sarv, sutare, id och ibland även den unika silverrudan.

Denna variation av arter inbjuder till ett spännande fiske! Nedre delen av Närsån, en sträcka av 3 km, är upplåten för fiske mot att man löser fiskekort. Giltigt fiskekort ska finnas till hands under hela fisketuren för att vid tillsyn kunna uppvisas.              /

Fisket runt Gotland kretsar mycket kring det populära kustfisket efter havsöring. Fiske med vadarbyxor och spinnspö eller flugspö lockar årligen mängder av sportfiskare från både Sverige och andra länder till Gotland.

Havsöringen är en stridbar och ibland svårlurad fisk som simmar runt kusten stora delar av året. Våren är den populäraste tiden, men det går att fiska havsöring även under andra perioder. Tack vare det fria handredskapsfisket i Östersjön är det fritt fram för vem som helst att fiska längs Gotlandskusten. Men det finns givetvis regler och lagar att rätta sig efter. Dels finns det fredade zoner där fisket är förbjudet under vissa perioder av året, dels finns det minimimått, maximimått och uttagsbegränsningar för olika arter.                  ”vill ni läsa mer om fiske på Gotland? Klicka på länken!” https://www.fiskelandgotland.se

Trevlig fisketur.

Priser för fiskekort:

Dygnskort: 50 SEK

Veckokort familj: 100 SEK

Årskort: 300 SEK

Barn under 15 år fiskar gratis i sällskap med betalande vuxen.

Det går bra att betala sitt fiskekort via länk ”iFiske.se”

 https://www.ifiske.se/fiske-narsan.htm   

Ange namn och fiskekortstyp.

Betalningsbeviset gäller som fiskekor

Fiskeregler

OBS! LÄS FISKEREGLERNA NOGA INNAN DU PÅBÖRJAR DITT FISKE.

 

Generellt

När fiskekortet är betalt och klart ska det finnas till hands under hela fisketuren och kunna uppvisas på begäran av tillsynsperson. Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

Metoder

Endast spöfiske är tillåtet (spinn, mete och fluga). Fiske med nät, mjärdar, ryssjor eller andra mängdfångande redskap är förbjudet.

Fiske med max två (2) spön per person och fiskekort är tillåtet. Oavsett antal spön ska de alltid hållas under uppsikt vid aktivt fiske.

Fångstbegränsningar

Alla gäddor och alla öringar skall återutsättas, året runt. Eventuellt fångade gäddor eller öringar ska hanteras så varsamt som möjligt och återutsättas omgående. Information om skonsam catch & release går att läsa längre ner. 

1/3-31/5 ska alla abborrar släppas tillbaka. Övrig tid gäller ett maxuttag på 3 abborrar under 30 cm per fiskare och dygn.

Alla abborrar som är 30 cm eller längre ska återutsättas.

Övriga regler och riktlinjer

Den fisk du ska ta med hem ska avlivas omedelbart och ska inte behöva utstå onödigt lidande. Förvaring av fisk i keepnet eller liknande är tillåtet (ej öring och gädda) så länge fisken ej tar skada.

Bilkörning får ske endast på upplåtna vägar. Respektera förbudsskyltar.

Visa hänsyn till markägare och jordbrukare. Privata tomter får ej beträdas.

Visa respekt för djur och natur och lämna fiskeplatsen i städat skick.

Förbrukade fiskeredskap och annat skräp som hamnar på marken ska plockas upp.

Håll rent och snyggt så bidrar du till att alla får en trevlig upplevelse!

Information kring catch & release

Om du fångar en fisk och tänker släppa tillbaka den, tänk på följande:

 – använd en håv (gärna knutlös med gumminät) och undvik alltid att låta fisken ligga på marken. Våta gummimattor eller s k landningsmattor kan med fördel användas vid avkrokning

– ta i fisken med våta händer

– minimera alltid exponeringstiden för fisken över ytan (låt fisken vila i håven i vattnet under tiden du förbereder avkrokning, kamera, våg etc.)

– om fisken ska vägas så använd en våt påse, till exempel en vågsäck eller plastpåse.

– små trekrokar och enkelkrokar är skonsammare mot fisken och gör att överlevnaden ökar hos fisk som återutsätts.

Genom att följa dessa enkla steg har fisken större chans att återhämta sig och överleva efter återutsättning.