energi

Vad gör vi för klimatet?

0
kWh per år
0
Fossilfria mil om året
100 %
Utsläpp

Energi och klimat arbete vid Gangvidefarm! Se, känna, prova det är på riktigt!

Gangvide farm vill visa ny teknik och nya synsätt som åskådliggör arbetet med omställning mot ett klimatsmart samhälle. Vi har arbetat med detta i många år och vi ser nu ett stort behov att göra vårt arbete mer publikt och permanent för besökaren – Där finns ett samarbete med LRF, SLU Uppsala, Uppsala Universitet, Vattenfall Gymnasiet samt högstadiet och Teknik Colage på Gotland.

  • Bygga vidare på informations plats i publik miljö för teknik och synsätt från dåtid till framtid gällande i första hand el och energilagring, drivmedel, fordon, belysning och energieffektivisering!

Vi är även initiativtagare till projekt som handlar om energilagring i vätgas och småskalig förnyelsebar energi, en faktor att räkna med.

Vi har under 7-8 års tid jobbat med frågor som rör energilagring och då batteri i kombination med vätgas och bränsleceller. Det är en förutsättning för sol och vindkraft i ett framtida energisystem.

Vårt arbete ligger i framkant i Sverige och det gör att vi vill förmedla på ett pedagogiskt sätt, hur det kan fungera.

Vi vill ge besökaren en inblick i enkelheten. Vi vill också höja intresset för Energiexpo. Ett årligt arrangemang med ca 30 utställare – och där bjuda in föreläsare och sakkunniga, även internationella sådana.

Under åren har vi skaffat ett stort kontaktnät som ser Gotland som ett utmärkt område för arbetet mot ett klimatsmart samhälle.
En av dom viktigaste punkterna när det gäller arbetet mot ett klimatsmart samhälle är omvärldsanalys.

Vi har ett stort kontaktnät med samarbetspartners som jobbar med uppdaterad information och ny teknik och synsätt. Detta vill vi såklart dela med oss av!

”Delaktighet hos allmänheten” man kan själv vara med och faktiskt spara pengar och bidra till bättre miljö”

Välkomna till Gangvidefarm, vi guidar er från dåtid till framtid!

Se även Facebook ”Energiexpo Gotland”

Se även info vätgasprojektet på www.hydrogenfarm.se

Energiexpo 2022

"Se, lära, känna, prova det är på riktigt"
Vår utställare presenterar det senaste inom klimatsmart teknik och system!

Utställare presenterar det senaste inom:

Energiexpo 2023

Mer info kommer, frågor ring 073-183 09 02

Vad innebär Energiexpo för Gotland?

Vi visar ny teknik ock nya system som gör Gotland till den klimatsmarta ön!
Alla kan vara med, är det lönsamt, fungerar det, 

Se, lära, prova det är på riktigt” Ett Gotland för våra barn och barnbarn. 

Välkomna